U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
14 maart 2018
Advies Raad van State gevraagd.
16 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
18 mei 2018
8 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand
Tweede lezing in commissie gevraagd.
5 februari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd.
1 maart 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit ontvangen.
12 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand
19 maart 2019
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand
3 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
17 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1438 (2017-2018) nr. 1
1438 (2017-2018) nr. 2
1438 (2017-2018) nr. 4
1438 (2017-2018) nr. 7
1438 (2018-2019) nr. 9

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1438 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid