U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
14 maart 2018
Advies Raad van State gevraagd
16 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
18 mei 2018
Advies Raad van State ontvangen
8 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorzetting van de bespreking en stemming
Tweede lezing in commissie gevraagd
5 februari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75)
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd
1 maart 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit ontvangen
12 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75)
19 maart 2019
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75)
3 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1438 (2017-2018) nr. 1
1438 (2017-2018) nr. 2
1438 (2017-2018) nr. 4
1438 (2017-2018) nr. 7
1438 (2018-2019) nr. 9

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1438 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid