U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Emmily Talpe, Danielle Godderis-T'Jonck, Vera Jans en Tine van der Vloet, verslag door Griet Coppé en Peter Persyn
1430 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 december 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
17 januari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 januari 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
21 februari 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
16 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
5 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1430 (2017-2018) nr. 1
1430 (2017-2018) nr. 3

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1430 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Griet Coppé en Peter Persyn
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid