U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

van de Vlaamse Regering
1424 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 december 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
24 januari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
1 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
6 februari 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
2 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
7 maart 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
16 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1424 (2017-2018) nr. 1
1424 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1424 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid