U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

van de Vlaamse Regering
1378 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 november 2017
21 november 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27 november 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
5 december 2017
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
7 december 2017
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 december 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
21 december 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
9 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1378 (2017-2018) nr. 1
1378 (2017-2018) nr. 3
1378 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1378 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid