U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk

van de Vlaamse Regering, verslag door Orry Van de Wauwer
1373 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 november 2017
20 november 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
7 december 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
14 december 2017
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 januari 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
26 januari 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
23 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1373 (2017-2018) nr. 1
1373 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1373 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid