U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

14 (2017-2018) nr. 1

Procedureverloop

20 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
25 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
30 oktober 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
6 november 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 december 2017
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid