U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
30 oktober 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
6 november 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 december 2017
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
15 december 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
22 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 76 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Rik Daems en Jan Bertels
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid