U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 juni 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
14 juni 2017
30 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1187 (2016-2017) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1187 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid