U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
16 mei 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 mei 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
5 juli 2017
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
13 juli 2017
Advies SARO gevraagd
13 september 2017
Advies SARO ingediend
20 september 2017
Advies Raad van State gevraagd
20 oktober 2017
14 november 2017
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
28 november 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
29 november 2017
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
8 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
20 december 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1149 (2016-2017) nr. 1
1149 (2016-2017) nr. 5
1149 (2016-2017) nr. 6
1149 (2016-2017) nr. 7
1149 (2016-2017) nr. 8
1149 (2016-2017) nr. 9
1149 (2016-2017) nr. 10

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1149 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid