U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
16 mei 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 mei 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
5 juli 2017
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
13 juli 2017
Advies SARO gevraagd.
13 september 2017
Advies SARO ingediend.
20 september 2017
Advies Raad van State gevraagd.
20 oktober 2017
14 november 2017
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
28 november 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
29 november 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
8 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
20 december 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1149 (2016-2017) nr. 1
1149 (2016-2017) nr. 5
1149 (2016-2017) nr. 6
1149 (2016-2017) nr. 7
1149 (2016-2017) nr. 8
1149 (2016-2017) nr. 9
1149 (2016-2017) nr. 10

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1149 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid