U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 mei 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
4 juli 2017
Tweede lezing in commissie gevraagd
13 juli 2017
Advies SARO gevraagd
13 september 2017
Advies SARO ontvangen
20 september 2017
Advies Raad van State gevraagd
20 oktober 2017
Advies Raad van State ontvangen
7 november 2017
Tweede lezing in commissie
14 november 2017
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
28 november 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
8 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
20 december 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1149 (2016-2017) nr. 1
1149 (2016-2017) nr. 5
1149 (2016-2017) nr. 6
1149 (2016-2017) nr. 7
1149 (2016-2017) nr. 8
1149 (2016-2017) nr. 9
1149 (2016-2017) nr. 10

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1149 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Lode Ceyssens en Ingrid Pira
Materie
Gewestaangelegenheid