U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat het attest van draagkracht betreft

1161 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
16 juni 2017
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
27 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
5 juli 2017
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
1 augustus 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1161 (2016-2017) nr. 1
1161 (2016-2017) nr. 2
1161 (2016-2017) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1161 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 13 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid