U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 april 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
9 mei 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 mei 2017
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
1 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
27 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
28 juni 2017
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
1 augustus 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1147 (2016-2017) nr. 1
1147 (2016-2017) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1147 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid