U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

van de Vlaamse Regering
19 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
5 mei 2017
Te behandelen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
9 mei 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
10 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
11 mei 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
16 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
17 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
18 mei 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
23 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
24 mei 2017
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
30 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
13 juni 2017
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
20 oktober 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2016-2017) nr. 1
19 (2016-2017) nr. 1-Bijlagen
19 (2016-2017) nr. 2
19 (2016-2017) nr. 3-A
19 (2016-2017) nr. 3-B
19 (2016-2017) nr. 3-C
19 (2016-2017) nr. 3-D
19 (2016-2017) nr. 3-E
19 (2016-2017) nr. 3-F
19 (2016-2017) nr. 3-G
19 (2016-2017) nr. 3-H
19 (2016-2017) nr. 3-I
19 (2016-2017) nr. 3-J
19 (2016-2017) nr. 3-K
19 (2016-2017) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 67 leden hebben "ja" gestemd
 • 27 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
 • 26 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Cindy Franssen, Elke Van den Brandt, Jan Bertels, Lieve Maes, Bart Dochy, Ann Brusseel, Miranda Van Eetvelde, Bert Moyaers, Piet De Bruyn, Bruno Tobback, Jos Lantmeeters, Johan Danen, Willy Segers, Joris Poschet, Yamila Idrissi, Katrien Partyka, Björn Anseeuw, Björn Rzoska, Dirk de Kort, Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Güler Turan en Sabine Vermeulen
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid