U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven

van de Vlaamse Regering
1118 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
3 april 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
11 april 2017
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 april 2017
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
9 mei 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
10 mei 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1118 (2016-2017) nr. 1
1118 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1118 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid