U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 maart 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
30 maart 2017
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
26 april 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
5 mei 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
8 juni 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1116 (2016-2017) nr. 1
1116 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1116 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 93 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid