U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 maart 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 maart 2017
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 april 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
5 mei 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
8 juni 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1116 (2016-2017) nr. 1
1116 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1116 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 93 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid