U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties

van de Vlaamse Regering
1081 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
1 maart 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
9 maart 2017
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
16 maart 2017
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 maart 2017
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
19 april 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
28 april 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
13 juni 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1081 (2016-2017) nr. 1
1081 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1081 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid