U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

van de Vlaamse Regering
1045 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 januari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
3 februari 2017
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
9 februari 2017
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
22 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
10 maart 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
11 april 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1045 (2016-2017) nr. 1
1045 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1045 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 9 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Björn Anseeuw, Mercedes Van Volcem en Michèle Hostekint
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid