U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 januari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
17 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
30 januari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
1 februari 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
10 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
23 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1035 (2016-2017) nr. 1
1035 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1035 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid