U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
6 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
8 december 2016
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
16 december 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
13 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

985 (2016-2017) nr. 1
985 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 985 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jenne De Potter
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid