U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de subsidiëring van de infrastructuur van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf betreft

van de Vlaamse Regering
969 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
24 november 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
2 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 december 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
3 januari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
11 januari 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
20 januari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
15 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

969 (2016-2017) nr. 1
969 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 969 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid