U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de subsidiëring van de infrastructuur van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf betreft

van de Vlaamse Regering
969 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 december 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
3 januari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
20 januari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
15 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

969 (2016-2017) nr. 1
969 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 969 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Griet Coppé en Peter Persyn
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid