U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017. Toelichtingen per programma. Beleidsdomein P: Kanselarij en Bestuur

van de Vlaamse Regering
13 (2016-2017) nr. 2-P
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

28 oktober 2016
15 november 2016
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening) Bevoegdheden Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid van Liesbeth Homans, viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
1 december 2016
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheid Gelijke Kansen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en bespreking

Documenten

13 (2016-2017) nr. 1
13 (2016-2017) nr. 2-C
13 (2016-2017) nr. 2-D
13 (2016-2017) nr. 2-E
13 (2016-2017) nr. 2-F
13 (2016-2017) nr. 2-G
13 (2016-2017) nr. 2-H
13 (2016-2017) nr. 2-J
13 (2016-2017) nr. 2-K
13 (2016-2017) nr. 2-L
13 (2016-2017) nr. 2-M
13 (2016-2017) nr. 2-N
13 (2016-2017) nr. 2-P
13 (2016-2017) nr. 2-V