U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

van de Vlaamse Regering
898 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
12 oktober 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
20 oktober 2016
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
25 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
14 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
16 november 2016
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
23 november 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

898 (2016-2017) nr. 1
898 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 898 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid