U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de opname door woonzorgcentra van bepaalde personen buiten de erkende capaciteit betreft

van Sonja Claes, Lies Jans, Freya Saeys, Griet Coppé, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck
837 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 juli 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 november 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
2 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
22 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

837 (2015-2016) nr. 1
837 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 837 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Cindy Franssen, Caroline Croo en Elke Van den Brandt
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid