U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
7 juli 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 november 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
22 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

837 (2015-2016) nr. 1
837 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 837 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid