U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
7 juli 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 november 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
22 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

837 (2015-2016) nr. 1
837 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 837 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid