U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de opname door woonzorgcentra van bepaalde personen buiten de erkende capaciteit betreft

van Sonja Claes, Lies Jans, Freya Saeys, Griet Coppé, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck
837 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
7 juli 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 november 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
23 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
22 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

837 (2015-2016) nr. 1
837 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 837 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid