U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 april 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
12 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
19 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
8 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
17 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
10 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

744 (2015-2016) nr. 1
744 (2015-2016) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 744 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jenne De Potter
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid