U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over het genderbeleid

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Sabine de Bethune en Piet De Bruyn
546 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 oktober 2015

Documenten

546 (2015-2016) nr. 1

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details