U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft

van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck, verslag door Ingeborg De Meulemeester
494 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
8 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
22 oktober 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
13 november 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
23 november 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

494 (2015-2016) nr. 1
494 (2015-2016) nr. 2
494 (2015-2016) nr. 3
494 (2015-2016) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 494 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 88 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid