U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 augustus 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
5 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
13 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
14 oktober 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Tweede lezing in commissie gevraagd
21 oktober 2015
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
18 november 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
27 november 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
10 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

461 (2014-2015) nr. 1
461 (2014-2015) nr. 3
461 (2014-2015) nr. 6

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 461 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid