U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 augustus 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
13 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
14 oktober 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 oktober 2015
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Tweede lezing op verzoek van Johan Danen, artikel 75 van het Reglement
27 november 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
10 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

461 (2014-2015) nr. 1
461 (2014-2015) nr. 3
461 (2014-2015) nr. 6

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 461 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid