U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 augustus 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
5 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
13 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
14 oktober 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Tweede lezing in commissie gevraagd.
21 oktober 2015
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
18 november 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
27 november 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
10 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

461 (2014-2015) nr. 1
461 (2014-2015) nr. 3
461 (2014-2015) nr. 6

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 461 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid