U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 augustus 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
13 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
10 november 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
24 november 2015
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
1 december 2015
Tweede lezing in commissie gevraagd.
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
8 december 2015
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
17 december 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
18 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 459 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid