U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfennegentigste zitting in Genève op 15 juni 2006

van de Vlaamse Regering, verslag door Tine Soens en Cathy Coudyser
456 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 augustus 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
28 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 juli 2016
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
18 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
25 oktober 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
18 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
22 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

456 (2014-2015) nr. 1
456 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 456 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Tine Soens en Cathy Coudyser
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid