Thema In gebruik sinds zittingsjaar ... Extra informatie
Welzijn en gezin 2004  
Gezondheid 2004  
Cultuur 2004 Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2013-2014 vind je onder dit thema ook initiatieven over het jeugdwerk. En van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2022-2023 vind je onder dit thema ook initiatieven over het taalgebruik, met uitzondering van het taalgebruik in bestuurszaken, het onderwijs en het bedrijfsleven.
Sport 2004  
Jeugdwerk 2014 en 2023-2024 Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2013-2014 vind je initiatieven over jeugdwerk terug onder het thema cultuur. Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2022-2023 vind je initiatieven over jeugd- en kinderrechtenbeleid onder het thema welzijn en gezin.
Justitie 2014  
Media 2004  
Toerisme 2004  
Onderwijs en vorming 2004  
Inburgering 2004 Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2013-2014 kunnen onder dit thema ook initiatieven verschijnen over de thema's armoedebeleid en gelijke kansen.
Gelijke kansen 2004 Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2013-2014 kunnen onder dit thema ook initiatieven verschijnen over de thema's armoedebeleid en integratie en inburgering.
Armoedebeleid 2004 Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2013-2014 kunnen onder dit thema ook initiatieven verschijnen over de thema's gelijke kansen en integratie en inburgering.
Dierenwelzijn 2014 Sinds 2014 is dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid.
Financiën 2004  
Begroting 2004  
Wetenschap en innovatie 2004  
Europese instellingen 2004  
Internationaal ondernemen 2004  
Buitenlands beleid 2004  
Ontwikkelingssamenwerking 2004  
Vlaamse Regering 2004  
Natuur en milieu 2004  
Mobiliteit en verkeer 2004 Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2013-2014 vind je onder dit thema ook initiatieven over openbare werken.
Openbare werken 2004 Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2013-2014 vind je onder dit thema ook initiatieven over mobiliteit en verkeer.
Werk 2004  
Economie 2004  
Sociale economie 2014 Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2013-2014 vind je initiatieven over sociale economie vooral terug onder de thema's economie, werk, en welzijn en gezin.
Landbouw en visserij 2004  
Energie 2004  
Wonen 2004  
Ruimtelijke ordening 2004  
Onroerend erfgoed 2004 Van het zittingsjaar 2004-2005 tot en met het zittingsjaar 2013-2014 vind je onder dit thema ook initiatieven over het cultureel erfgoed.
Lokale overheden 2004  
Vlaamse administratie 2004  
Brussel en de Vlaamse Rand 2004  
Staatshervorming en communautaire Aangelegenheden 2004  
Vlaams Parlement 2004  
Radicalisering 2014  
Wapenhandel 2014  
Oekraïnecrisis 2021-2022  
Scroll naar boven