Search in Vlaams Parlement

Uitstap uit Unia

UNIA logo

Zoals in het Vlaamse regeerakkoord is opgenomen, wordt de samenwerking met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, op het einde van de lopende samenwerkingsovereenkomst (2023) stopgezet. In de plaats daarvan komt er een eigen Vlaams gelijkekansencentrum, dat de opdrachten van Unia en de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst moet bundelen. De voorgenomen uitstap uit Unia kwam aan bod tijdens de bespreking van het jaarverslag 2018 van Unia en in het kader van vragen om uitleg.

Lees en herbekijk

  • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers over het voornemen van de Vlaamse Regering om zich terug te trekken uit Unia (15 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Gedachtewisseling over het jaarverslag 2018 van Unia (7 januari 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de samenwerking tussen het op te richten Vlaamse gelijkekansencentrum en Unia (21 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de representatie en beheersstructuren na de uitstap van de Vlaamse Regering uit Unia (21 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top