Search in Vlaams Parlement

De aanleg van de Oosterweelverbinding is een project om de Antwerpse ring (R1) te sluiten, om de bereikbaarheid van de stad Antwerpen en de haven fors te verbeteren. De verbinding is opgenomen in het Masterplan 2020 van de Vlaamse overheid: zestien infrastructuurprojecten met verbeteringsprojecten voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, schepen, auto's en vrachtvervoer.

Tegen de aanleg van de Oosterweelverbinding kwamen de voorbije jaren actiegroepen in opstand. Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier, het Toekomstverbond.

Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers:

  • het sluiten van de ring
  • een overkapping van de ring
  • een modal shift van 50/50 (het autoverkeer mag slechts 50 procent van alle verplaatsingen uitmaken)
  • een noordelijk alternatief rond de stad (het zogenaamde Haventracé)
  • verdere samenwerking tussen alle actoren

De vervoerregio Antwerpen, met haar 32 gemeenten en 9 stadsdistricten en meer dan één miljoen inwoners, is een belangrijke actor in het proces. Deze vervoerregio stelde op 27 juni 2018 een Routeplan 2030 voor, dat het mobiliteitsbeleid in de regio uittekent in een concreet mobiliteits- en actieplan met een programma en prioriteiten. 

Het project kreeg de eretitel ‘Werf van de eeuw’ omdat de werkzaamheden zeer ingrijpend en omvangrijk zijn, waardoor de uitvoering meerdere jaren zal duren. De werken voor de Oosterweelverbinding zijn ondertussen gestart op Linkeroever, en die zullen naar verwachting tegen 2025 klaar zijn. Volgens de huidige planning zullen de werken aan de volledige Oosterweelverbinding afgerond zijn in 2030.

Parlementaire initiatieven

Vergaderingen

Actualiteitsdebatten in de plenaire vergadering

De plenaire vergadering heeft geregeld gedebatteerd over het dossier BAM/Oosterweel. Dit is een overzicht van de Actualiteitsdebatten over dat thema.

Commissies

 

Voortgangsrapportages en gedachtewisselingen/hoorzittingen

Voortgangsrapportages en gedachtewisselingen/hoorzittingen 2010-nu

De Vlaamse Regering lanceerde het Masterplan 2020. De verdere voortgangsrapportages zijn daarom rapportages over dit masterplan.

Voortgangsrapportages en gedachtewisselingen/hoorzittingen 2009-2010

In de zittingsperiode 2009-2014 werden de hoorzittingen, gedachtewisselingen en de voortgangsrapportages voortgezet. Ze werden van 2009-2010 gepubliceerd in het dossier van document 54 van de zittingsperiode 2009-2014.

Voortgangsrapportages en gedachtewisselingen/hoorzittingen 2005-2009

De parlementaire opvolging van het Dossier BAM/Oosterweel begon met 2 hoorzittingen in februari 2005. De bedoeling van deze hoorzitting was inzicht te verwerven in de structuur en werking van de BAM (functioneren) enerzijds, en in het financieel mechanisme (concept) anderzijds.

 

De Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten

Grote infrastructuurprojecten plannen en uitvoeren is niet eenvoudig. Om de procedures daarvoor door te lichten en te verbeteren, heeft het parlement in 2009 een speciale commissie opgericht: de Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten.

Relevante themas

Thema Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening

Mobiliteit en Verkeer

Openbare werken

Scroll to top