Search in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement en de Vlaamse identiteit

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht voor Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Vlaanderen heeft een eigen plaats in het Belgische staatsbestel. Die eigen identiteit drukken we uit in symbolen.

We hebben in Vlaanderen vier officiële symbolen: het schild, de vlag, het volkslied en de feestdag 11 juli. 

Scroll to top