Terug naar overzicht

Actuele interpellatie

Korte verklaring

Een actuele interpellatie is een interpellatie over bijzonder dringende zaken die ook politiek zwaar wegen en die steeds in de plenaire vergadering wordt gehouden.

Uitgebreide verklaring

Een actuele interpellatie is een interpellatie over bijzonder dringende zaken die ook politiek zwaar wegen en die steeds in de plenaire vergadering wordt gehouden.

Een interpellatie is een van de middelen die een Vlaams volksvertegenwoordiger heeft om de regering te controleren en een minister te ondervragen. Bij een interpellatie kan de politieke verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering of van een minister in het gedrang komen. 

Na elke interpellatie kan een volksvertegenwoordiger een motie indienen, of zelfs een motie van wantrouwen waarover de plenaire vergadering zich bij stemming moet uitspreken. Dat kan niet bij gewone vragen. Als de plenaire vergadering een motie van wantrouwen tegen een minister goedkeurt, moet die minister ontslag nemen. 

Meer voorbeelden? Lees de verslagen van de actuele interpellaties

Terug naar overzicht
Scroll to top