Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Deontologische Code

Eenvoudige verklaring

De Deontologische Code is een verzameling regels waar de Vlaamse volksvertegenwoordigers zich aan moeten houden. De Vlaamse volksvertegenwoordigers moeten de Deontologische Code naleven.

Uitgebreide verklaring

De Deontologische Code is een verzameling regels waar de Vlaamse volksvertegenwoordigers zich aan moeten houden. De Vlaamse volksvertegenwoordigers moeten de Deontologische Code naleven. De regels van de code gaan over de volgende onderwerpen:

  • welke dienstverlening mogen volksvertegenwoordigers verlenen aan mensen (dienstbetoon) en wat is er daarbij verboden?
  • hoe mogen de volksvertegenwoordigers die dienstverlening bekendmaken, welke publiciteit mogen ze bijvoorbeeld maken?
  • wie controleert of de volksvertegenwoordigers de code naleven, en hoe gebeurt die controle?

Als er klachten zijn dat een volksvertegenwoordiger de code niet naleeft, dan behandelt de Deontologische Commissie die.

Documenten met meer informatie:

Lees meer over de deontologie van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Lees meer over de rechten en plichten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Terug naar overzicht
Scroll to top