Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Commissie ad hoc

Eenvoudige verklaring

Een commissie ad hoc is een commissie van parlementsleden die twee functies kan hebben:

  • een commissie ad hoc kan een Themadebat voorbereiden, door een maatschappelijke beleidsnota te schrijven
  • een commissie ad hoc kan samengeroepen worden in een periode dat het parlement in reces is, om een dringend probleem te bespreken. Dat soort commissies ad hoc komen vaak voor in de periode tussen de verkiezingen en het begin van het eerste volledige zittingsjaar van het parlement. In die periode zijn er immers nog geen vakcommissies benoemd.
Terug naar overzicht
Scroll to top