Search in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft drie autonome diensten die verantwoording afleggen aan het parlement:

  • de Vlaamse Ombudsdienst
  • het Kinderrechtencommissariaat
  • het Vlaams Vredesinstituut.

Deze organisaties geven advies aan het Vlaams Parlement, onderzoeken en behandelen klachten, doen onderzoek naar diverse aspecten van het maatschappelijk leven enz.

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid, onder toezicht van het Vlaams Parlement. De volksvertegenwoordigers kunnen vragen aan de VREG stellen.

Vlaamse Ombudsdienst

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Gratis nummer: 1700
Fax : 02 552 48 00
www.vlaamseombudsdienst.be
klachten@vlaamseombudsdienst.be

Vlaams Ombudsman: Bart Weekers

Lees meer over de Vlaamse Ombudsdienst

Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel. 02 552 98 00
Fax 02 552 98 01
www.kinderrechtencommissariaat.be
kinderrechten@vlaamsparlement.be

Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Gratis nummer: 0800 20 808
www.kinderrechten.be
klachtenlijn@kinderrechten.be

Kinderrechtencommissaris ad interim: Naima Charkaoui (tot 1/7/2019) - Sofie Van Rumst (vanaf 1/7/2019)

Lees meer over het Kinderrechtencommissariaat

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie (Vlaams Vredesinstituut)

Vlaams Vredesinstituut
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel. 02 552 45 91
Fax 02 552 44 08
www.vlaamsvredesinstituut.eu
vredesinstituut@vlaamsparlement.be

Directeur: Elke Devroe

Lees meer over het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie (Vlaams Vredesinstituut)

Scroll to top