Search in Vlaams Parlement

Discriminatie op de private huurmarkt

te huur

In februari 2018 kreeg minister Liesbeth Homans vragen om uitleg over de discriminatie op de private huurmarkt.

Als vervolg daarop hield de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen in maart een hoorzitting over die kwestie en nodigde het Steunpunt Wonen, professor Pieter-Paul Verhaeghe (UGent en VUB), Unia, de Verenigde Eigenaars, CIB Vlaanderen en professor Matthias Storme (KU Leuven en UAntwerpen) uit. De discriminatie op de private huurmarkt werd door alle sprekers erkend en scherp veroordeeld. De meningen over de aanpak liepen evenwel uiteen. De oppositie was voorstander van praktijktesten. De minister en de meerderheid zagen meer heil in zelfregulering door de private verhuursector mits sensibilisering en ondersteuning door de overheid.

Vervolgens verwierp de commissie in maart een voorstel van resolutie van Groen over praktijktesten. De meerderheid was op basis van de hoorzitting van oordeel dat het voorstel geen voldragen oplossing kon bieden voor de problematiek. 

Lees en herbekijk

Scroll to top