Search in Vlaams Parlement

Commissie Welzijn en Volksgezondheid overspoeld door coronacrisis

corona en welzijn

Op dinsdag 14 januari 2020 stond een vraag om uitleg over virusbesmettingen op de agenda van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. In de eerste weken van januari 2020 doken persberichten op over een “onbekend virus” dat “op een markt in de stad Wuhan in China 44 mensen een longontsteking had bezorgd”. De woorden ‘corona’ of ‘COVID-19’ vallen nog niet. Daarvoor is het wachten tot de vergadering van 4 februari 2020 wanneer een vraag om uitleg over het coronavirus wordt gesteld. Kort daarvoor heeft het virus Europa bereikt. Waar de eerste vraag om uitleg over virusbesmettingen in het algemeen ging, focust deze tweede vraag om uitleg al volkomen op COVID-19.

Vanaf de vergadering van 10 maart 2020 overheerst corona de commissieagenda. De vragen om uitleg zijn inmiddels veel specifieker: de commissie vraagt maatregelen om uitbraken en verspreiding van het virus – zeker in de woonzorgcentra – tegen te gaan. Als in de daaropvolgende dagen het land in lockdown gaat, schakelt de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding enkele versnellingen  hoger en wisselt van dan af vrijwel wekelijks van gedachten met de Vlaamse Regering over de voortgang van de strijd tegen het virus. Gedachtewisselingen in combinatie met ettelijke vragen om uitleg en enkele interpellaties zorgen ervoor dat de commissie de strijd tegen het virus van heel nabij volgt en bijstuurt. COVID-19 nam ook een belangrijke plaats in op de agenda van de plenaire vergadering.

Nog deze uitsmijter ‘pour la petite histoire’: de commissie Welzijn nam op 7 april 2020 de allereerste digitale vergadering in de geschiedenis van het Vlaams Parlement voor haar rekening. Inmiddels is wat toen een stap in het onbekende leek, gemeengoed geworden. Net zoals wat begin januari 2020 nog als een “onbekend virus” werd omschreven, ons inmiddels vrijwel volkomen beheerst.

 

Lees en herbekijk in commissie

 • Gedachtewisseling over de impact van de coronacrisis op het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (7 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Voortgangsrapportages over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn:

Herbekijk de voortgangsrapportage van 21 april 2020 en lees het verslag

Herbekijk de voortgangsrapportage van 28 april 2020 en lees het verslag

          Herbekijk de voortgangsrapportage van 5 mei 2020 en lees het verslag

Herbekijk de voortgangsrapportage van 12 mei 2020 en lees het verslag

Herbekijk de voortgangsrapportage van 19 mei 2020 en lees het verslag

Herbekijk de voortgangsrapportage van 2 juni 2020 en lees het verslag

Herbekijk de voortgangsrapportage van 16 juni 2020 en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de recentste stand van zaken in de coronacrisis en de aanpak ervan in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en in het bijzonder over de stand van zaken van de contactopsporing (4 augustus 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen inzake ouderenzorg en contactopsporing in functie van een tweede golf, geformuleerd vanuit de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (25 augustus 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vragen op uitleg over de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Interpellaties in commissie over de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees en herbekijk in plenaire vergadering

 • Actuele vragen in de plenaire vergadering over de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19 (6 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen (10 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (17 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actualiteitsdebatten in de plenaire vergadering over de coronacrisis, onder meer op het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling in de plenaire vergadering over de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid (25 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top