Search in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is in reces van vrijdag 24 december tot en met vrijdag 7 januari. De diensten van het Vlaams Parlement zijn weer bereikbaar vanaf  2 januari. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 10  januari.  We wensen u een warme en gezonde kerst- en nieuwjaarsperiode.

Scroll to top