U bent hier

Diensten van het Vlaams Parlement

de diensten van verslaggeving aan het werkDe diensten van het Vlaams Parlement ondersteunen de werking van het parlement administratief en technisch. Zij worden samen het "Algemeen Secretariaat" genoemd. Het Algemeen Secretariaat bestaat uit: de diensten van de secretaris-generaal (het hoofd van de diensten), drie directies en twee stafdiensten. 

Algemeen

 

Ga naar de contactgegevens van: 

Martine Goossens, secretaris-generaal

Het secretariaat-generaal bestaat uit

 • de secretaris-generaal, het hoofd van de diensten van het Vlaams Parlement
 • de directe medewerkers

Het secretariaat-generaal is verantwoordelijk voor

 • de secretariaten van Managementteam, Bureau en Uitgebreid Bureau
 • de algemene coördinatie van de diensten van het parlement
 • de voorbereiding en monitoring van de strategische beslissingscyclus van het Algemeen Secretariaat.

In het secretariaat–generaal is een staffunctionaris bevoegd voor Algemeen beleid en organisatieontwikkeling.

 

Gerit Vermeylen, directeur

De directie Decreetgeving ondersteunt de dagelijkse politieke werking van het Vlaams Parlement inhoudelijk en administratief.

 • ondersteuning van de plenaire vergadering en commissievergaderingen;
 • opstellen en publiceren van de verslagen van de plenaire vergaderingen en van de vragen en interpellaties in commissie;
 • administratieve verwerking van interpellaties, actuele interpellaties, actuele vragen, vragen om uitleg en schriftelijke vragen;
 • opstellen van ontwerpverslagen;
 • ondersteuning van de benoemingen en voordrachten door de plenaire vergadering in diverse instellingen;
 • opstellen van een wetgevingstechnisch advies over voorstellen van decreet en amendementen;
 • opstellen van een taaladvies bij parlementaire initiatieven en verstrekken van taaladvies in het algemeen;
 • kwaliteitsbewaking, begeleiding drukproces en publicatie van de gedrukte documenten
 • opmaak van de perkamenten (de officiële gedrukte tekst van bv. een decreet) en overmaking ervan aan de Vlaamse Regering;
 • beheer van de parlementaire databank Proteus.

 

Plenaire Vergadering

Dienst plenaire vergadering

Verslaggeving

Interpellaties en Actuele Vragen

 

Secretariaat commissies

 

Parlementaire documenten

 

Data en Advies

Parlementaire databank

Taaladvies

 

Parlementaire vragen

Schriftelijke vragen

Vragen om uitleg

 

Directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie

Kris Hoflack, directeur

De directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie coördineert de externe en interne communicatie, verzorgt de publiekswerking en zorgt voor toelevering van informatie aan de parlementaire gemeenschap. De directie omvat volgende diensten:

 • Communicatie
  Persrelaties
  Externe communicatie via: website, sociale media en publicaties
  Evenementen en officiële bezoeken en ontvangsten
  Interne communicatie
  Campagnes

  communicatie@vlaamsparlement.be
  02 552 41 55

  Pers
   
 • Externe Relaties
  Bezoekerscentrum Vlaams Parlement: digitaal-interactief beleveniscentrum over de democratie in Vlaanderen.
  Educatieve programma’s ‘De kracht van je stem’ over democratisch burgerschap en de werking van de democratie.
  Zalenverhuur aan diverse organisaties en verenigingen.

  bezoekerscentrum@vlaamsparlement.be
  02 552 46 11
   
 • Parlementair Informatiecentrum, Archief en Infopunt Europa 
  Informatie op maat aan de parlementaire gemeenschap over thema’s die verband houden met de bevoegdheden van het Vlaams Parlement.
  Informatie en vorming over de Europese Unie met het oog op de controletaak van het Vlaams Parlement en het verzorgen van de deelname van de parlementaire gemeenschap aan EU-meetings.
  Langetermijnbeheer en ontsluiting van het administratief en historisch archief.
  Beheer van de biografische dossiers van de volksvertegenwoordigers.

  pi@vlaamsparlement.be
  02 552 45 45
   
 • Onthaal
  Onthaal en inschrijving van bezoekers en gasten van het Vlaams Parlement.
  Logistieke ondersteuning van parlementaire vergaderingen, evenementen en officiële ontvangsten. 

  onthaal@vlaamsparlement.be
  t 
  02 552 40 40
   
 • Juridische dienst
  Interne juridische dienstverlening met een focus op publiek en administratief recht. 

  02 552 41 45