U bent hier

In de kijker

Klimaatbeleid

Uit de cijfers die België aan de Verenigde Naties moet overmaken over de geleverde klimaatinspanningen, blijkt dat België de doelstelling van broeikasgassenreductie niet haalt. Vlaanderen blijft ook achterwege in zijn aandeel in de internationale steun die België inzake klimaatbeleid moet geven aan ontwikkelingslanden. Wat is volgens minister Joke Schauvliege de prognose van de uitstoot van broeikasgassen door Vlaanderen en België in 2020? Hoeveel middelen heeft Vlaanderen gestort in het Green Climate Fund? Welke investeringen in het internationaal klimaatbeleid heeft Vlaanderen gedaan?

Verslag

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
59 (2014-2015)
344 (2014-2015) nr. 5
344 (2014-2015) nr. 6
354 (2014-2015) nr. 2

Agenda

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
59 (2014-2015)
van de Vlaamse Regering
344 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.