U bent hier

In de kijker

Wonen in scheepscontainers: het ei van Columbus?

Door een tekort aan bouwgrond en betaalbare huizen zoeken mensen naar alternatieve woonvormen. Wonen in gerenoveerde scheepscontainers kan hier soelaas bieden: het is goedkoop, duurzaam en modulair. Deze woonvorm zou ook kunnen dienen als mobiele mantelzorgwoning, waarbij een ouder familielid op die manier inwoont bij zijn of haar kinderen. Bestaat binnen de Vlaamse regelgeving een kader voor dergelijke woonvormen? Zo niet, wil minister Joke Schauvliege hiervoor actie ondernemen? Kunnen braakliggende bouwpercelen worden verhuurd aan bewoners van scheepscontainers? Lopen er proefprojecten voor mobiele mantelzorgwoningen? Zijn er wettelijke bezwaren?

Video

Agenda

van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
1706 (2014-2015)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1740 (2014-2015)
van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans
1747 (2014-2015)
van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
1582 (2014-2015)
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
1643 (2014-2015)
van Joris Poschet aan minister Liesbeth Homans
1738 (2014-2015)
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
1743 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.