U bent hier

Agenda

Zie blz. 29 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
1752 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Energie Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking

Zie blz. 31 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

1779 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking
1781 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking
1780 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Voortzetting van de bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.