Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Jan Penris

Eerste ondervoorzitter

Michèle Hostekint

Tweede ondervoorzitter

Mieke Vogels

Vaste leden

Caroline Bastiaens

Griet Coppé

Patricia De Waele

Veerle Heeren

Marc Hendrickx

Profile picture Liesbeth Homans

Liesbeth Homans

Bart Martens

Marleen Van den Eynde

Profile picture Mercedes Van Volcem

Mercedes Van Volcem

Wim Wienen

Veli Yüksel

Khadija Zamouri

Plaatsvervangende leden

Profile picture Robrecht Bothuyne

Robrecht Bothuyne

Sonja Claes

Frank Creyelman

Irina De Knop

Dirk de Kort

Else De Wachter

Profile picture Bart De Wever

Bart De Wever

Patrick Janssens

Katleen Martens

Peter Reekmans

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Valerie Taeldeman

Vera Van der Borght

Goedele Vermeiren

Christian Verougstraete

Contact

Jan Penris

Commissiesecretaris

Scroll to top