U bent hier

Vergadering

woensdag 13 juni 2012, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

van de Vlaamse Regering
19-B (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 13 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

1636 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 10. Onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Zie blz. 15 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Lieven Dehandschutter aan minister Geert Bourgeois
1726 (2011-2012)
Geschrapt .
van Lieven Dehandschutter aan minister Geert Bourgeois
1726 (2011-2012)
van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
1982 (2011-2012)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.