Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Bart Martens

Eerste ondervoorzitter
Profile picture Mercedes Van Volcem

Mercedes Van Volcem

Tweede ondervoorzitter
Profile picture Tinne Rombouts

Tinne Rombouts

Vaste leden

Profile picture Robrecht Bothuyne

Robrecht Bothuyne

Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt

Lode Ceyssens

Profile picture Gwenny De Vroe

Gwenny De Vroe

Tine Eerlingen

Pieter Huybrechts

Ivan Sabbe

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Valerie Taeldeman

Marleen Van den Eynde

Profile picture Wilfried Vandaele

Wilfried Vandaele

Jurgen Vanlerberghe

Plaatsvervangende leden

Boudewijn Bouckaert

Profile picture Karin Brouwers

Karin Brouwers

Karlos Callens

Steve D'Hulster

Profile picture Piet De Bruyn

Piet De Bruyn

Veerle Heeren

Michèle Hostekint

Katleen Martens

Profile picture Marius Meremans

Marius Meremans

Dirk Peeters

Johan Sauwens

Wim Van Dijck

Dirk Van Mechelen

Jan Verfaillie

Wim Wienen

Contact

Bart Martens

Commissiesecretaris

Scroll to top