U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Armoedebestrijding van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van Ingrid Lieten
1333 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking

15:00 uur

Zie blz. 30 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Jo Vandeurzen
1309 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking
van Peter Gysbrechts, Vera Van der Borght, Lydia Peeters, Sven Gatz en Gwenny De Vroe
721 (2010-2011) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Cindy Franssen, Güler Turan, Lies Jans, Katrien Schryvers, Else De Wachter, Helga Stevens en Tom Dehaene
1260 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.