Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter
Profile picture Katrien Schryvers

Katrien Schryvers

Eerste ondervoorzitter

Vera Van der Borght

Tweede ondervoorzitter

Else De Wachter

Vaste leden

Sonja Claes

Mia De Vits

Marijke Dillen

Cindy Franssen

Peter Gysbrechts

Lies Jans

Profile picture Vera Jans

Vera Jans

Helga Stevens

Felix Strackx

Erik Tack

Mieke Vogels

Ulla Werbrouck

Plaatsvervangende leden

Caroline Bastiaens

Bart Caron

Griet Coppé

Frank Creyelman

Profile picture Gwenny De Vroe

Gwenny De Vroe

Danielle Godderis-T'Jonck

Kathleen Helsen

Lydia Peeters

Profile picture Tinne Rombouts

Tinne Rombouts

Güler Turan

Wim Van Dijck

Bart Van Malderen

Goedele Vermeiren

Jurgen Verstrepen

Wim Wienen

Contact

Commissievoorzitter

Commissiesecretaris

Scroll to top