U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
19-A (2010-2011) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers, Tinne Rombouts, Mia De Vits, Vera Van der Borght, Marijke Dillen, Helga Stevens, Yamila Idrissi, Willy Segers, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Martine Fournier, Johan Deckmyn, Michèle Hostekint, Lies Jans, Bart Caron, Veerle Heeren, Fientje Moerman, Katrien Schryvers, Wilfried Vandaele, Filip Watteeuw, Matthias Diependaele, Carl Decaluwe en Lieven Dehandschutter
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Indicatieve stemming

Zie blz. 32 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
1111 (2010-2011) nr. 1
Verslaggevers
Tinne Rombouts, Marijke Dillen, Helga Stevens, Mia De Vits, Vera Van der Borght, Michèle Hostekint, Bart Caron, Marleen Vanderpoorten, Jan Roegiers en Griet Smaers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen Hoofdstuk 9. Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu Hoofdstuk 10. Overdracht gronden NV Aquafin Hoofdstuk 11. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Stemming

Zie blz. 34 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Lode Ceyssens aan minister Joke Schauvliege
2118 (2010-2011)
van Marleen Van den Eynde aan minister Joke Schauvliege
2119 (2010-2011)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
2168 (2010-2011)
van Karlos Callens aan minister Joke Schauvliege
2184 (2010-2011)
van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
2196 (2010-2011)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.