U bent hier

Agenda

Tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel advies van de commissie

Het addendum bij het RSV en het advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed zijn terug te vinden op intranet, commissiedossier LEE, rubriek Ruimtelijke Ordening, beleidsdocumenten

Ontwerp van Vlaams Milieubeleidsplan 2011-2015
Verslaggever: mevrouw Tine Eerlingen
Voortzetting van de bespreking en eventueel advies van de commissie
van Dirk Peeters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
602 (2009-2010) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Het milieubeleidsplan is terug te vinden op intranet, commissiedossier LEE, rubriek Leefmilieu en Natuur, beleidsdocumenten

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.