U bent hier

Agenda

233 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk IV. DAB Fonds Minnelijke Schikkingen en DAB Herstelfonds (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Zie blz. 39 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

Zie blz. 40 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

10:00 uur

233 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk XII.I Uitvoering binnen perken begroting, Afdeling II. Binnenlands Bestuur, Inburgering en Onroerend Erfgoed (Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
19 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming

Zie blz. 39 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

234 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk XVII. IJzermemoriaal (Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van de Vlaamse Regering
15 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming

Zie blz. 40 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.